AANMELDEN

U meldt zich aan bij onze vereniging door het aanmeldingsformulier volledig in te vullen en op te sturen of af te geven (zie onderaan op deze pagina). Na ontvangst van het aanmeldingsformulier wordt u aspirant-lid van onze vereniging.

Uw definitieve lidmaatschap gaat in 3 maanden na ontvangst van uw aanmeldingsformulier. Tot die tijd kunnen clubleden eventueel bezwaar aantekenen tegen uw lidmaatschap. Dit  bezwaar wordt besproken in de ballotage commissie van onze vereniging, waarna deze commissie een definitief besluit neemt over uw lidmaatschap.

SOORT LIDMAATSCHAP

De vereniging kent 2 soorten lidmaatschap:

  • Intern / recreatief lid: u speelt geen bondscompetitie, alleen recreatief. U kunt wel deelnemen in interne competities of toernooien. U kunt tijdens de openingstijden vrij spelen op de biljarts die op dat moment niet in gebruik zijn voor competitie wedstrijden.
  • competitie lid: u speelt bondscompetitie, waaraan u kunt gaan deelnemen bij aanvang van elk nieuw bondscompetitie seizoen (veelal begin september van een jaar). Natuurlijk kunt u ook vrij gaan spelen op de biljarts die op dat moment niet voor de competitie in gebruik zijn.

CONTRIBUTIE

De contributie voor onze vereniging bedraagt op dit moment 80 euro per jaar voor leden die competitie en/of persoonlijke kampioenschappen spelen (clubcontributie). Voor recreanten is de clubcontributie 85 euro. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de ledenraadsvergadering.

De clubcontributie wordt verhoogd met de door de vereniging voor u te betalen verplichte bondscontributie(s). De hoogte hiervan varieert afhankelijk van de competitie(s) en kampioenschappen waaraan je meedoet. De clubcontributie voor recreanten wordt niet verhoogd met andere contributies.

KLEDING

Als je competitie of kampioenschappen speelt, is de clubkleding (grijze blouse) verplicht. Op dit moment kost deze blouse inclusief clubembleem 35 euro.