SAMENSTELLING BESTUUR

Bestuursleden worden benoemd door de ledenraadsvergadering en treden af op basis van een vast rooster. Bestuursleden zijn herkiesbaar.

Het huidige bestuur heeft uitbreiding nodig. Leden die interesse hebben in een bestuursfunctie of op een andere manier hulp willen bieden, worden van harte uitgenodigd om contact op te nemen met één van de zittende bestuursleden.

Op dit moment bestaat het bestuur uit: